Pierwsza generacja zegarków Draverik 1

Spis treści

Sprzedaż & dostępność

1. Gdzie mogę kupić pierwszą generacje zegarka?

Sprzedaż zegarków zakończyła się w dniu 01.09.2018. Zegarki Draverik 1 nie są dostępne w sprzedaży.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą generacją zegarków Draverik V2

O zegarku

1. Film z opisem funkcjonalności

2. Galeria

Instrukcja obsługi

1. Jak tworzyć obrazki z tekstem?

W celu stworzenia obrazków z tekstem w pierwszej generacji zegarka Draverik należy:

 

a) Pobrać i zainstalować program DraverikConverter.

 

b) Otworzyć program.

 

Opis okien programu:

1 – podgląd wyglądu obrazka z tekstem.

2 – okno do wklejania informacji tekstowych. Tekst może być skopiowany z dokumentu tekstowego/strony internetowej a następnie wklejony do programu.

3 – przyciski do zaznaczania najważniejszych informacji w tekście na kolor żółty lub zielony.

4 – formatowanie tekstu. Możliwość ustawienia głównych parametrów tekstu, które zostaną umieszczone w zegarku.

5 – okno do tworzenia spisu treści.

6 – przycisk do generowania obrazków z tekstem, po jego naciśnięciu pojawi się pole wyboru docelowego miejsca zapisu obrazków.

7 – okno informacji na temat statusu generowania obrazków

2. Jak sporządzić spis treści?

W celu stworzenia spisu treści w pierwszej generacji zegarka Draverik należy:

 

a) W tekście w oknie numer 2  zaznaczyć słowo klucz. Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcje „Dodaj do spisu treści”. Słowo klucz pokażę się w oknie numer 5.

 

b) Po dodaniu wszystkich słów kluczowych należy nacisnąć przycisk  „Generuj Obrazki”.

Program wygeneruje obrazki. Pierwsze obrazki będą spisem treści. W wyświetlonym na zegarku spisie treści obok słowa klucz będzie numer strony, na którym się ono znajduje. Funkcja w menu zegarka „Szukaj obrazka” służy do wpisania numeru obrazka, który użytkownik chce zobaczyć.  Zegarek automatycznie wyświetli obrazek o danym numerze.

3. Jak wgrać utworzone obrazki z tekstem do zegarka?

W celu wgrania utworzonych obrazków z tekstem do pierwszej generacji zegarka Draverik należy:

 

a) Podłączyć kabel USB jedną stroną do zegarka, drugą zaś podpiąć do portu USB w komputerze.  Następnie należy otworzyć menu w zegarku, wybrać opcje „Podłącz do USB” i zatwierdzić wybór środkowym przyciskiem na pasku zegarka.

 

b) Otworzyć nowy dysk znajdujący się w „Mój komputer” i uruchomić „DPFMate.exe”.

 

Otworzy się okno programu:

 

 

 

 

 

Opis okien w programie:

 

1- podgląd na foldery znajdujące się w komputerze.  Na komputerze należy odnaleźć folder  zawierający wygenerowane obrazki, następnie zaznaczyć któryś z nich. Pokaże się podgląd wybranego obrazka w oknie numer 2. W celu dodania obrazka do okna numer 5 (jest to podgląd na obrazki w pamięci zegarka) należy nacisnąć przycisk „Dodaj”.

 

Masowe wgrywanie obrazków – aby masowo przenieść wygenerowane obrazki do zegarka należy:

– zminimalizować program DPFmate,

– otworzyć folder w oknie, w którym są zapisane obrazki z tekstem,

– kliknąć prawym przyciskiem myszki, a następnie wybrać opcję sortuj według nazwy,

– zaznaczyć wszystkie obrazki (Ctrl+A),

– kliknąć lewym przyciskiem myszki na pierwszy obrazek, a następnie nie puszczając przycisku przenieść pliki do okienka programu DPFmate i przycisk puścić.

 

UWAGA!
Przed zamknięciem programu należy nacisnąć przycisk „Download/ Zapisz w zegarku”, aby zsynchronizować dane. Bez tej czynności obrazki nie zapiszą się w pamięci zegarka.  W celu zamknięcia programu DPF Mate należy w pierwszej kolejności kliknąć przycisk „Exit/Wyjście”. Dopiero po tej czynności można bezpiecznie odłączyć zegarek.

 

2 – „Preview” – podgląd obrazka.

3 – Edycja obrazków:

– „+” – powiększanie obrazka,

– „ ” – pomniejszanie obrazka,

– ” Clear ” – czyszczenie obrazka,

– ” RorateL ” – rotacja obrazka w lewą stronę,

– ” RotateR ” – rotacja obrazka w prawą stronę,

– ” Add ” – dodaj obrazek.

4 – Opcje zapisu obrazków:

– ” Save/Zapisz ” – zapisuje jeden obraz na dysku komputera,

– ” Save all/Zapisz wszystkie ” – zapisuje wszystkie obrazy na dysku komputera,

– ” All/Wszystko ” – zaznacza wszystkie obrazki,

– ” Download/Zapisz w pamięci zegarka ” – synchronizacja danych w zegarku (bez tej czynności obrazki nie zapiszą się w zegarku).

5 – ” Picture in Preview Album ” – podgląd obrazków z pamięci zegarka.

4. Skąd mogę pobrać program do tworzenia obrazków z tekstem do starej generacji zegarka?

Program mogą Państwo pobrać pod tym linkiem:

DraverikConverter_6.5.zip

 

W przypadku problemów z programem prosimy o kontakt pod adresem: pomoc@draverik.com

 

Oprogramowanie do tworzenia obrazków z tekstem - Draverik Converter 6.5

Rozwiązywanie problemów, najczęściej zadawane pytania

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

1. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Kontakt z działem serwisu jest możliwy mailowo serwis@draverik.com


Informacje dotyczące serwisu gwarancyjnego (12- miesięczny okres gwarancji nie upłynął)

Dobrze zabezpieczony zegarek wraz z rachunkiem, kartą gwarancyjną oraz uzupełnionym formularzem należy odesłać na adres:

DRAVERIK
Zbożowa 42B/206
40-657 Katowice

Formularz jest dostępny do pobrania tutaj: http://www.draverik.com/Formularz_reklamacyjny.doc
Serwis realizujemy w czasie 2-3 dni roboczych. Koszty dostawy do serwisu w przypadku gdy zegarek jest objęty gwarancją pokrywany jest na koszt klienta. Naprawiony zegarek odsyłany jest na nasz koszt.


Informacje dotyczące serwisu pogwarancyjnego (12-miesięczny okres gwarancji upłynął)

Dobrze zabezpieczony zegarek wraz z uzupełnionym formularzem należy odesłać na adres:

DRAVERIK
Zbożowa 42B/206
40-657 Katowice

Formularz jest dostępny do pobrania tutaj: http://www.draverik.com/Formularz_reklamacyjny.doc
Serwis realizujemy w czasie 2-3 dni roboczych. Naprawiony zegarek wysyłany po uregulowaniu należności na konto. W przypadku serwisu pogwarancyjnego, klient pokrywa koszt przesyłki w dwie strony.