Najczęściej zadawane pytania odnośnie Draverik 1.

Spis treści

Problemy z włączaniem zegarka.

1. Jak włączyć zegarek oraz co zrobić gdy zegarek nie chce się uruchomić?

Aby włączyć zegarek należy przytrzymać przed 2 sekundy środkowy przycisk na pasku sterującym.

 

Jeżeli zegarek się nie uruchamia prosimy podłączyć zegarek do ładowania (kablem USB do komputera).

 

Jeżeli zegarek nadal się nie uruchamia to najprawdopodobniej uległ rozładowaniu i w tym wypadku należy go zresetować według instrukcji pod pytaniem „Jak poprawnie zresetować zegarek?”.

2. Jak poprawnie zresetować zegarek?

Aby zresetować zegarek należy:

1.Podłączyć zegarek kablem mini USB do portu USB  w komputerze.

2. Zlokalizować napis reset z tyłu obudowy zegarka oraz małą dziurkę obok niej.

3. Przygotować małą igłę o średnicy, która pozwoli na włożenie jej do otworu.

4. Włożyć igłę do otworu i kilkakrotnie docisnąć (powinien być słyszalny dźwięk oraz wyczuwalne kliknięcie przycisku reset).

5. Zegarek powinien się uruchomić.

 

Jeżeli kliknięcie nie jest wyczuwalne lub słyszalne prawdopodobnie uszkodzeniu uległ przycisk resetu i tym samym uruchomienie zegarka jest nie możliwe.  W takim wypadku zegarek należy odesłać do serwisu.  Procedura serwisu opisana jest w dziale „Reklamacje i serwis”

3. Co zrobić gdy zegarek jest wykrywany przez komputer a mimo to nie chce się włączyć?

Jeżeli zegarek komunikuje się z komputerem (wyświetla się nowy dysk w komputerze z programem DPFmate) a mimo to obraz nie wyświetla się na ekranie to najprawdopodobniej uszkodzeniu uległo podświetlenie wyświetlacza.

 

Należy spróbować zegarek klika razy zresetować według instrukcji pod pytaniem „Jak poprawnie zresetować zegarek?”. Jeżeli resetowanie nie pomaga, zegarek należy odesłać do serwisu. Procedura serwisu opisana jest w dziale „Reklamacje i serwis”

Problemy z samoistnym wyłączaniem się zegarka.

1. Co zrobić gdy zegarek po odłączeniu od ładowania natychmiast się wyłącza?

Jeżeli po odłączeniu kabla USB, zegarek gaśnie natychmiast to kontroler ładowania (zintegrowany z akumulatorem) uległ uszkodzeniu.

 

Zegarek należy odesłać do serwisu w celu wymiany akumulatora. Procedura serwisu opisana jest w dziale „Reklamacje i serwis”

2. Co zrobić gdy zegarek po jakimś czasie samoczynnie się wyłącza?

Każdy zegarek posiada funkcję w menu głównym zegarka funkcję “Auto wyłącz”.  Funkcja ta jeżeli jest włączona powoduje wyłączenie zegarka w zależności jaka wartość została ustawiona.

 

Należy ustawić czas 0 min co będzie skutkować brakiem auto wyłączenia. Instrukcja przejścia do menu zegarka jest opisana w „Jak przejść do menu zegarka?”.

Menu.

1. Jak przejść do menu zegarka?

Zegarki zaraz po uruchomieniu mają zablokowane przyciski, aby nikt poza użytkownikiem nie miał dostępu do treści zegarka.

 

Aby przejść do menu należy:
1. Włączyć zegarek.

2. Powinien wyświetlić się zegar cyfrowy. Następnie należy przytrzymać na minimum 2 sekundy skrajnie górny przycisk (dotyczy jeżeli zegarek jest zakładany na lewą rękę) lub skrajnie dolny przycisk (jeżeli zegarek jest zakładany na prawą rękę).

3. Po tej czynności zegarek przejdzie w tryb obrazków, powinien wyświetlić się obrazek.

4. Następnie należy kliknąć (pojedyncze kliknięcie) środkowy przycisk na pasku sterującym dzięki czemu pojawi się  menu zegarka.

Komunikacja zegarka z komputerem/laptopem.

1. Jak skomunikować zegarek z komputerem/laptopem?

Aby skomunikować zegarek z komputerem należy:

1. Włączyć zegarek.

2. Podłączyć zegarek za pomocą kabla USB do komputera.

3. Wejść do menu zegarka (instrukcja opisana pod pytaniem „Jak przejść do menu zegarka?”).

4. Wybrać opcję z menu zegarka „podłącz do USB” a następnie zatwierdzić środkowym przyciskiem na pasku sterującym.

 

 

Komputer powinien wykryć oprogramowanie i na ekranie monitora powinno wyświetlić się okno oprogramowania zegarka DPF Mate.

 

Jeżeli tak się nie stanie należy przejść do „Mój komputer” i zlokalizować ikonę programu DPF Mate, następnie podwójnym kliknięciem lewego przycisku myszy/touchpada uruchomić program.

2. Co zrobic gdy podczas komunikacji zegarka z komputerem nie uruchamia się DPF Mate, natomiast pojawia się nowy dysk?

W takim wypadku należy zresetować zegarek. Opis procedury resetu jest opisany pod pytaniem „Jak poprawnie zresetować zegarek?”

 

Pasek sterujący.

1. Czy można zmienić przycisk za pomocą, którego odblokowuje się menu zegarka?

Nie ma takiej możliwości.

2. Czy jest możliwość szybkiego przejścia do opcji „szukaj obrazka”?

Tak, w przypadku zegarka zakładanego na lewą rękę należy przytrzymać na 2 sekundy skrajnie dolny przycisk, a w wersji na prawą rękę, za funkcje odpowiada skrajnie górny przycisk.

 

Należy pamiętać ,że funkcja działa tylko wtedy gdy zegarek jest w trybie obrazków.

3. Co zrobić gdy pasek sterujący w zegarku przestał działać, sterowanie zegarkiem nie jest możliwe?

W takim przypadku nie ma możliwości samemu usunięcia takiej usterki. Zegarek należy odesłać do serwisu.

 

Procedura serwisu opisana jest w dziale „Reklamacje i serwis”

Wyświetlacz.

1. Czy jest możliwość zmiany ustawień podświetlenia samego menu w zegarka?

Funkcja podświetlenia jest wspólna dla obrazków jak i menu zegarka stąd też nie ma możliwości osobnej regulacji.

2. Co zrobić gdy funkcja kontrastu nie działa?

Niestety zegarek nie obsługuje tej funkcji.


Jest to spowodowane 
zmianą wyświetlacza na bardziej niezawodny model ale nieposiadający możliwości regulacji kontrastu.

Akumulator.

1. Czy jest możliwość ładowania zegarka za pomocą własnej ładowarki USB?

Nie ma takiej możliwości.

Ładowanie za pomocą niekompatybilnej ładowarki może doprowadzić do trwałego uszkodzenia elektroniki zegarka co będzie skutkować utratą gwarancji.

2. Czy jest możliwość ładowania zegarka za pomocą innego kabla USB?

Istnieje taka możliwość ale nie zalecamy ładowania niekompatybilnymi, zbyt długimi kablami USB niskiej jakości.

3. Gdzie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania?

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla się w trybie obrazków cyfrowych w lewym górnym rogu ekranu.Podczas ładowania wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla się cały czas, w trakcie normalnego użytkowania tylko wtedy gdy przechodzimy pomiędzy obrazkami (przewijany tekst, w górę lub w dół).

4. Jak interpretować wskaźnik poziomu naładowania akumulatora?

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wskazuje pełne naładowanie gdy jest koloru *szarego lub *zielonego.

 

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wskazuje naładowanie w 1/3 lub 2/3 gdy jest koloru *szarego lub *zielonego a w połowie białego.

 

Wskaźnik poziomu akumulatora wskazuje rozładowanie akumulatora gdy jest w cały kolorze białym.*Kolor wskaźnika poziomu naładowania akumulatora zależy od wersji zegarka.

5. Co zrobić gdy czas pracy akumulatora jest krótki?

Jeżeli czas pracy akumulatora w zegarku jest niesatysfakcjonujący (powinien wytrzymywać około 3-5h), zalecamy odesłać go do serwisu celem wymiany na nowy. 

 

Procedura serwisu opisana jest w dziale „Reklamacje i serwis”

Draverik Converter v6.5.

2. Co zrobić gdy program Draverik Converter v6.5 nie działa poprawnie tzn. podczas wprowadzania tekstu zacina się?

W takim przypadku należy sprawdzić czy na komputerze są zainstalowane najnowsze sterowniki karty graficznej.

 

W przypadku ich braku należy szukać ich na stronie producenta karty graficznej. 

 

Jeżeli to nie pomoże warto rozważyć reinstalacje systemu operacyjnego, w którym mogą występować błędy lub wirusy, tym samym uniemożliwiają poprawne funkcjonowanie programu.

3. Co zrobić gdy podczas uruchamiania Draverik Converter v6.5 pojawia się komunikat „do pracy programu wymagana jest wersja Open GL co najmniej 2.0 lub wyższa...”

Należy zainstalować najnowsze sterowniki karty graficznej (dostępne na stronie producenta karty graficznej).

4. Co zrobić gdy podczas pobierania Draverik Converter v6.5 program antywirusowy wykrywa zagrożenie i przerywa operację?

Należy w programie antywirusowym zmienić ustawienia tak aby Draverik Converter v6.5 przestał być traktowany jako złośliwe oprogramowanie.

 

Draverik Converter v6.5 jest sprawdzony i nie ma najmniejszego ryzyka zainfekowania komputera wirusami.

5. Co zrobić gdy podczas wprowadzania tekstu do Draverik Converter v6.5 samoistnie dodają się niechciane znaki i nie można ich usunąć?

Niestety jest to wewnętrzny błąd programu Draverik Converter v6.5.

 


Z uwagi na pracę przy nowym oprogramowaniu do zegarka Draverik 2 „Draverik Office” zakończyliśmy aktualizację Draverik Converter v6.5.

6. Co zrobić żeby wprowadzić wykresy i wzory za pomocą Draverik Converter v6.5?

Program nie posiada takiej funkcji aby możliwe było bezpośrednie wprowadzanie wzorów i wykresów.

 

Tworzenie wzorów i wykresów jest jak najbardziej możliwe ale przy użyciu aparatu cyfrowego, smartfona. Do obórki grafiki można wykorzystać programy typu: Gimp, Paint.

 

Gotowe obrazki można wgrać bezpośrednio do zegarka za pomocą oprogramowania zegarka DPF Mate.

7. Co zrobić gdy po stworzeniu obrazków nie ma ich w zegarku?

Oprogramowanie Draverik Converter v6.5 tworzy obrazki z tekstem ale nie ma ono funkcji, która pozwalałaby na bezpośrednie połączenie z zegarkiem.

 

Obrazki należy zapisać na dysku komputera, w miejscu, które do tego zostało wyznaczone (np. Pulpit, Moje dokumenty).

 

Następnie należy uruchomić oprogramowanie zegarka DPF Mate i bezpośrednio w nim lub do niego dodawać obrazki.

 

Wykonaną operację zapisujemy poprzez użycie przycisku w programie DPFmate „Zapisz w zegarku/Download”.

8. Co zrobić gdy w wygenerowanych obrazkach pojawiają się wyrazy, w których litery się ze sobą zlewają?

Jest to wewnętrzny błąd programu Draverik Converter v6.5.

 


Z uwagi na pracę przy nowym oprogramowaniu do zegarka Draverik 2 zakończyliśmy aktualizację Draverik Converter v6.5.
 

9. Co zrobić gdy program Draverik Converter v6.5 nie chce się włączyć na systemie Linux/Mac OSX.

Systemy operacyjne MacOS oraz Linux nie są kompatybilne z naszym oprogramowaniem i sprzętem tak więc niema możliwości uruchomienia oprogramowania na tych systemach.

DPF Mate.

1. Czy można wgrywać obrazki bezpośrednio z Draverik Converter v6.5 do oprogramowania zegarka DPFmate.

Niestety ale nie ma takiej możliwości.

 

Oprogramowanie Draverik Converter v6.5 tworzy obrazki z tekstem ale nie ma on funkcji, która pozwalałaby na bezpośrednie połączenie z zegarkiem. 

 

Należy obrazki zapisać na dysku komputera a następnie przenieść je za pomocą oprogramowania dostępnego na zegarku „DPFmate” do zegarka.

 

2. Co zrobić gdy po wgraniu obrazków do oprogramowania zegarka DPF Mate nie są wyświetlane?

Aby obrazki zapisały się w zegarku należy kliknąć w ikonę “Zapisz w zegarku/Download” przed wyjściem z programu.

 


Wszystkie operacje wykonywane w programie DPF Mate należy potwierdzać zapisem.

3. Jak wgrać wszystkie obrazki masowo?

Aby wgrać masowo obrazki należy:

1. Zminimalizować program DPF Mate a następnie otworzyć folder, w którym są zapisane obrazki z tekstem.
2. Prawym przyciskiem myszy/touchpada, należy wybrać opcję “Sortuj według nazwy”.
3. Następnie należy zaznaczyć wszystkie obrazki za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+a, kliknąć lewym przyciskiem myszy/touchpada na pierwszy obrazek (001).
4. Nie puszczając przycisku należy przeciągnąć kursor do okna programu DPF Mate i puścić przycisk myszy.
(po przekopiowaniu się, ikony obrazków pokażą się w wersji miniaturek).
5. Następnie należy kliknąć przycisk „Zapisz w zegarku/Download” ( w zależności od ustawionego języka w programie DPF Mate).

 

4. Co zrobić gdy po wgraniu obrazków na zegarek wyświetlają się losowo?

Aby uniknąć tego typu problemu polecamy wgrywać obrazki masowo według instrukcji zamieszczonej w pytaniu „Jak wgrać wszystkie obrazki masowo?”.

 

5. Co zrobić gdy nie chce się włączyć DPF Mate?

Aby zegarek połączył się z komputerem należy z menu zegarka (opis przejścia do menu opisany jest pod pytaniem „Jak przejść do menu zegarka?”) wybrać opcję „Podłącz do USB” Jeśli nadal połączenie nie następuje należy wykonać następujące czynności:

1. Sprawdzić czy kabel USB jest sprawny (jeżeli jest taka możliwość należy spróbować podłączyć zegarek na innym kablu USB) 2. Podłączyć zegarek kablem USB w komputerze.

3. Zresetować zegarek. (Instrukcja opisana pod pytaniem „Jak poprawnie zresetować zegarek?”)

4. Sprawdź czy problem występuje na innym komputerze.

 

 

Po wykonaniu w/w czynności i braku możliwości rozwiązania problemu należy wysłać zegarek do serwisu.

Procedura serwisu opisana jest w dziale „Reklamacje i serwis”

6. Co zrobić gdy podczas wgrywania obrazków DPF Mate się zawiesza?

W takiej sytuacji należy resetować zegarek, instrukcja jest dostępna w odpowiedzi na pytanie „Jak poprawnie zresetować zegarek?”.

 

Jeżeli problem nadal występuje należy sprawdzić czy kabel USB jest sprawny oraz czy problem występuje na innym komputerze/laptopie.

 

W przypadku wykonaniu w/w czynności i braku możliwości rozwiązania problemu należy wysłać zegarek do serwisu. 

Procedura serwisu opisana jest w dziale „Reklamacje i serwis”

7. Czy można zapisać obrazki z zegarka na dysk komputera/laptopa?

Oczywiście jest taka możliwość.

 

Należy skomunikować zegarek z komputerem a następnie w programie DPF Mate wybrać opcję  „Zapisz/Save” (w przypadku zapisania konkretnego obrazka) lub „Zapisz wszystkie/Save all”(w przypadku zapisania wszystkich obrazków).

 

8. Co zrobić gdy podczas komunikacji zegarka z komputerem pojawia się komunikat „nie można zainstalować poprawnie urządzenia”?

Należy sprawdzić czy kabel USB jest sprawny (skomunikować zegarek za pomocą innego kabla USB oraz port USB, do którego jest podłączony zegarek).

 

W przypadku wykonaniu w/w czynności i braku możliwości rozwiązania problemu prosimy skontaktować się z naszym serwisem.

Procedura serwisu opisana jest w dziale „Reklamacje i serwis”

9. Co zrobić gdy nie mogę przenieść obrazków do okna DPF?

Jeżeli nie można przenieść obrazków do okna programu DPF Mate to najprawdopodobniej nie zostały one stworzone za pomocą programu do tworzenia obrazków Draverik Converter v6.5 lub nie są plikami o rozszerzeniach, które zegarek odczytuje.

 


Obsługiwane formaty przez zegarek to *jpg, *bmp.

10. Co zrobić gdy zegarek ma problem z połączeniem się z komputerem, często się rozłącza lub nie może się połączyć?

Należy sprawdzić czy kabel USB jest sprawny (należy spróbować skomunikować zegarek za pomocą innego kabla USB).

 

Jeżeli pomimo zresetowania zegarka i użycia sprawnego kabla USB dalej występuje ten problem, należy powtórzyć czynności na innym komputerze/laptopie.

 

W przypadku wykonaniu w/w czynności i braku możliwości rozwiązania problemu prosimy odesłać zegarek do serwisu.

Procedura serwisu opisana jest w dziale „Reklamacje i serwis”

 

11. W wygenerowanych obrazkach niestandardowe kolory czcionki są w kiepskiej jakości, czy da się to jakoś naprawić?

Niestety jest to kwestia ograniczeń wyświetlacza i nie mieliśmy możliwości polepszenia jakości wyświetlanych kolorów.

12. Co zrobić gdy obrazki uszkadzają się podczas wgrywania do oprogramowania zegarka DPF Mate?

Tego typu problemy mogą występować w najnowszym systemie operacyjnym Microsoft Windows 10 przy braku zainstalowanych najnowszych aktualizacji.
Warto również sprawdzić czy sterowniki płyty główniej oraz karty graficznej komputera/laptopa są uaktualnione do najnowszej, dostępnej wersji.
Jeżeli mimo to problem nadal występuje radzimy reinstalacje systemu operacyjnego lub skorzystanie z innego komputera w celu wgrania obrazków na zegarek.

Reklamacje i serwis.

1. Do kogo należy się zgłosić aby reklamować zegarek?

Należy skontaktować się bezpośrednio z naszym działem mailowo serwis@draverik.com

2. Jak wygląda procedura reklamacji zegarka, który jest objęty okresem gwarancyjnym?

Dobrze zabezpieczony zegarek wraz z rachunkiem, kartą gwarancyjną oraz uzupełnionym formularzem należy odesłać na adres:

 

DRAVERIK 

Zbożowa 42B/206

40-657 Katowice


Formularz jest dostępny do pobrania tutaj: http://www.draverik.com/Formularz_reklamacyjny.doc

Serwis realizujemy w czasie 2-3 dni roboczych.

3. Kto pokrywa koszty dostawy do serwisu?

Koszty dostawy do serwisu w przypadku gdy zegarek jest objęty gwarancją pokrywany jest na koszt klienta. Naprawiony zegarek odsyłany jest na nasz koszt.

 

W przypadku serwisu pogwarancyjnego, klient pokrywa koszt dostawy w dwie strony.

4. Czy jest możliwy serwis gwarancyjny zegarka w przypadku braku dowodu zakupu?

Tak, pod warunkiem, że zegarek posiada aktualną, podpisaną i czytelną kartę gwarancyjną.

5. Czy jest możliwość dostarczenia reklamowanego zegarka i jego odbioru osobiście?

Tak, jest taka możliwość. Na spotkanie uprzednio należy się z nami umówić telefonicznie.

6. Czy jest możliwość dostarczenia reklamowanego zegarka i naprawy na poczekaniu?

Istnieje taka możliwość ale jest to uzależnione od typu usterki. Czas naprawy również jest uzależniony od typu usterki.


Taka naprawa jest dodatkowo płatna (koszt będzie ustalony indywidualnie).